• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2559

- สถานวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION จากการนำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง "A novel magnetic solid phase extraction sorbent for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples" ในงาน PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE (PACCON 2016) ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 - สถานวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม และนางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation ในงาน International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress IX) 2016 ณ จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดย

    นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม ที่ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation  จากการนำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง "Novel multiwalled carbon nanotubes-poly(vinyl alcohol) composite cryogel microcolumn for a simple liquid chromatographic system"

 

 

    นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ในหัวข้อเรื่อง "A new zinc oxide/hydroxylated multiwalled carbon nanotubes stir-brush microextractor device for carbaryl and carbofuran analysis"

 

 

 - สถานวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม และนางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโปสเตอร์ ในงาน Seoul International Invention Fair 2016 at Korea Invention Promotion Association in Seoul, KOREA ในระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย

    นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรมได้รับรางวัล "BRONZE PRIZE"  จากการนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง "COST-EFFECTIVE COLUMN FOR TOXIC CHEMICALS ANALYSIS"

 

     นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับรางวัล "GOLD PRIZE" จากการนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง "NOVEL MINIATURE POROUS CRYOGEL-CARBON NANOTUBES MAGNETIC SORBENTS FOR DETERMINATION OF PHTHALATE ESTERS IN PACKED FOOD SAMPLES"

 

 

- สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม ที่ได้รับรางวัล "BEST POSTER PRESENTATION" จากการนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง "Novel online two-in-one system for polycyclic aromatic hydrocarbons analysis" ในงาน 13 th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII) ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา