• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
แหล่งทุนวิจัย
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษากับทางสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ทุกคน สามารถสมัครรับทุนการศึกษาแบบเต็มหรือแบบบางส่วนได้

 

ทุนการศึกษาแบบเต็มและแบบบางส่วนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท/เอก สามารถสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการทำวิจัยในต่างประเทศระยะสั้นในระหว่างการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีทุนการศึกษา ทางสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์สามารถจัดสรรทุนสนับสนุนซึ่งจะรวมค่าครองชีพรายเดือน และ/หรือค่าเทอม ทั้งนี้สามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางสถานวิจัยฯ